Τι μου ταιριάζει καλύτερα; Η ταφή ή η αποτέφρωση;

Είναι σημαντική για σας η προστασία του περιβάλλοντος;

Είναι σημαντική για σας η προστασία του περιβάλλοντος;