Ταξίδι στο παρελθόν.

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022
Ταξίδι στο παρελθόν.Ταξίδι στο παρελθόν.

Φωτογραφία αρχείου γύρω στα 1927 Εγνατία προς ανατολικά λίγο μετά την Αγίας Σοφίας.

Εδώ ο χαμάλης ξεφορτώνει φέρετρα για κάποιο γραφείο κηδειών που θα ήταν πιο αριστερά, και δεν φαίνεται.

Ένα τμήμα της Εγνατίας που δεν κάηκε αλλά σε λίγα χρόνια θα άλλαζε με την δια πλάτυνση του δρόμου.

Η περιοχή ήταν πιάτσα για γραφεία κηδειών , κάτι αντίστοιχο με τα μαρμαράδικα στην περιοχή της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/groups/8080169598/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=10158715663914599

Γκέσιος οίκος τελετών, 16/5/2022.