Ταφή Κατοικιδίων

Όσοι έχουν αποκτήσει κατοικίδιο στην ζωή τους γνωρίζουν το πόσο επώδυνη είναι η απώλεια τους.

Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν μια τελευταία τιμή με ενταφιασμό ή καύση.

Αναλαμβάνουμε να δώσουμε στον πιστό σας φίλο ένα μέρος ανάπαυσης και μια τελευταία κατοικία.

Σε συνεργασία με το νεκροταφείο ζώων «Γαλήνη» στην Περιστερά Θεσσαλονίκης περισυλλέγουμε το νεκρό ζώο σε ειδικό κιβώτιο ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος μετάδοσης κάποιας ασθένειας.

Έπειτα ακολουθεί η καύση ή η ταφή.

Το κοιμητήριο «Γαλήνη» παρέχει χώρο που κείται το ζώο και δυνατότητα διακόσμησης του μνημείου.

Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310 41 99 99 ή σε ένα από τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη.