Πιστοποιήσεις

Στο γραφείο τελετών Γκέσιος θέλοντας να τηρήσουμε τους κώδικες δεοντολογίας του επαγγέλματος αποτελούμε εγγεγραμμένο μέλος της

"Ένωσης λειτουργών γραφείων κηδειών & ταριχευτών Ελλάδος".

Με παρακολούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων εξελισσόμαστε συνεχώς για να παρέχουμε μια άψογη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Θέλουμε η κηδεία αυτών που έχετε στην καρδιά σας να γίνει μέσα από την καρδιά μας λαμβάνοντας υπόψιν τις γνώσεις και τις ικανότητες μας.

 

Οίκος Τελετών Γκέσιος, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 41 99 99.

Κηδεία, καύση, μνημόσυνο, επαναπατρισμός.

 

ΠιστοποιήσειςΠιστοποιήσειςΠιστοποιήσεις