Περικλής Βαραδίνης

Περικλής Βαραδίνης

Αποτέφρωση.

Απεβίωσε την Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.

Επιθυμία του ιδίου ήταν να αποτεφρωθεί στο κρεματόριο Crem services της Ριτσώνας.

Η καύση θα παραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023.