Ιωάννα Κουτούπη

Ιωάννα Κουτούπη

Αποτέφρωση.

Απεβίωσε την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.

Επιθυμία της ιδίας ήταν να αποτεφρωθεί στο κρεματόριο Crem services της Ριτσώνας.

Η καύση θα παραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023.